Duurzame Tomaten met aardwarmte

Contactgegevens

Overgauwseweg 46a
2461 NG Pijnacker
info@duijvestijntomaten.nl
http://duurzametomaten.nl/

Contactpersoon: Ted Duijvestijn

Sponsor Initiatief:-
Betrokken organisaties: –
Start Initiatief: 2011
Einde Initiatief: –

Samenvatting
Duijvestijn Tomaten teelt heerlijke duurzame tomaten. Op innovatieve en duurzame wijze, maar wat houdt dat nu eigenlijk in?
Duurzaamheid betekent voor Duijvestijn Tomaten de wijze waarop omgegaan wordt met natuurlijke hulpbronnen, waarbij ze voor toekomstige generaties beschikbaar blijven, of vervangen worden door gelijkwaardige alternatieven. Oftewel duurzaam telen.

Omschrijving

Om tomatenplanten goed te laten groeien hebben ze naast warmte en licht, water en voedingsstoffen nodig. De planten staan op een substraat (steenwol), waardoor het aanbod van water en voedingsstoffen volledig wordt afgestemd op de behoefte van de plant. De verspilling van water en voedingsstoffen is hierdoor bijna nihil. Het steenwol wordt vervaardigd door leverancier Grodan. Dit substraat dient als buffer zodat de plant altijd water tot zijn beschikking heeft.

Het water wat de tomatenplanten krijgen is geen leidingwater, maar duurzaam regenwater. Op het bedrijf zijn ontwikkelingen getroffen, zodat het regenwater wat op de kas valt, opgevangen wordt in grote silo’s. Soms valt er echter meer regen dan opgevangen kan worden. Duijvestijn Tomaten heeft daarom geïnvesteerd in een ondergrondse wateropslag. Deze installatie pompt het overtollige regenwater in de grond en haalt het er op een later moment weer uit. Het water wordt opgeslagen tussen verschillende grondlagen waardoor het als een grote ‘bel’ geïsoleerd zit en het niet vervuild kan raken.

Naast het optimaliseren van het wortelmilieu wordt er ook getracht de overige factoren voor de groei van een plant te controleren. Naast voedingstoffen en water zijn dit: licht, temperatuur en CO2. Voor de hoeveelheid licht zijn we afhankelijk van het aanbod van de zon, op de temperatuur kunnen we meer invloed uitoefenen. Op ‘koude’ dagen wordt de verwarming aangezet om de ideale temperatuur te bereiken terwijl op warme dagen de ramen open worden gezet om een teveel aan zonnewarmte af te luchten.

Om warmte in de kas te krijgen zijn er verschillende bronnen die aangesproken kunnen worden. Bij Duijvestijn Tomaten heeft als een van de eerste glastuinbouwbedrijven gekozen voor aardwarmte.

Vestiging