Duurzaam Verdienen

Contactgegevens

Stasjonswei 5
9123 JZ Metslawier

http://www.duurzaamverdienen.nl/

Contactpersoon: Geert Bril

Sponsors Initiatief: –
Betrokken organisaties: –
Start Initiatief: 2012
Einde Initiatief: –

Samenvatting
Duurzaam Verdienen helpt bedrijven, instellingen en organisaties met de zoektocht, het oppakken en het stap voor stap invoeren van duurzaam ondernemen.

Omschrijving

Visie
Duurzaam ondernemen is de enige vorm van ondernemen die recht doet aan de elementen: people, planet & profit. Een duurzaam bedrijf heeft oog voor de belangen van klanten, leveranciers, werknemers, investeerders, een leefbare planeet en zichzelf. Duurzaam ondernemen (MVO) is een bewustwordingsproces. Het betekent op zoek willen gaan naar de optimale balans voor alle stakeholders.
De kwaliteit en de efficiƫntie van bedrijfsprocessen nemen hierdoor toe (denk aan: grondstoffen- en energiegebruik, afvalmanagement, logistiek). De zoektocht naar meer balans geeft aanzet tot innovatie binnen het bedrijf of in de bedrijfsketen. Samenwerken met klanten, leveranciers en medewerkers geeft energie en leidt tot inspiratie en verbinding.
Duurzaam Verdienen opereert in een groot netwerk van zelfstandige specialisten, kennisinstellingen en bedrijven met wie, wanneer dat nodig is, kan worden samengewerkt.

Vestiging