Duurzaam Texel

Contactgegevens


info@duurzaamtexel.nl
http://www.duurzaamtexel.nl/

Contactpersoon: C. de Waal

Sponsors Initiatief: –
Betrokken organisaties: –
Start Initiatief: 2000
Einde Initiatief: –

Samenvatting
Stichting Duurzaam Texel (SDT) initieert en stimuleert vanaf 2000 activiteiten die een duurzame ontwikkeling van het eiland bevorderen.

Omschrijving

Anno 2013 richt de stichting zich daarbij niet meer op het ontwikkelen van projecten, maar brengt de stichting als netwerkplatform kennis en mensen bij elkaar, door vier keer per jaar bijeenkomsten te organiseren.
De doelstellingen van de stichting zijn:
Het initiëren en/of stimuleren van activiteiten die een duurzame ontwikkeling van het eiland Texel bevorderen, waarbij sprake is van een goede balans tussen Texels economische ontwikkeling enerzijds en het behoud van natuur- en cultuur- waarden, alsmede eco-efficiëncy-verbetering anderzijds.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven en beheren van fondsen of andere financiële middelen ten behoeve van het door de stichting op te stellen werkprogramma en de daaronder ressorterende projecten, waarvan de stichting tot taak heeft de kwaliteit, effectiviteit en financiële aspecten te bewaken.
In de praktijk betekent dit dat de stichting niet alleen kijkt naar milieuverbeteringen, maar dat ook sociale en economische duurzaamheid belangrijk gevonden wordt; het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Hierbij staan Planet, People en Profit (de 3 P’s) centraal. Op Texel wordt dit overigens ook wel eens vrij vertaald als ‘Groen, Gasten en Geld’.

Vestiging