DriveToHelp

Contactgegevens

De Kastanje
3161 JJ Rhoon
info@drivetoconnect.nl
https://www.drivetoconnect.nl

Contactpersoon: Hans van Meggelen

Sponsors Initiatief: –
Betrokken organisaties: –
Start Initiatief: 2015
Einde Initiatief: –

Samenvatting
DriveToHelp is de droom die gebaseerd is op DriveToConnect. DriveToHelp wil anderen helpen om in coöperatieve vorm een DriveToConnect mobiele ontmoetingsruimte te exploiteren. Onderzoek heeft geleerd dat in Nederland ruimte is voor 400 van deze bussen en in Europa meer dan 10.000. Deze bussen bieden heel veel werkgelegenheid en vormen met elkaar een nieuwe vorm van samenwerken en zorg. Het is niet de bedoeling om een grote busonderneming op te zetten maar een platvorm waarmee deelnemers elkaar kunnen versterken

Omschrijving

Uit ervaring weet ik dat er altijd een keuze is. Een keuze voor zekerheid, die bedreigingen maar ook kansen uitsluit, of een keuze voor onzekerheid, die de bedreigingen tegemoet treedt en kansen omarmt. De keuze voor onzekerheid wordt maar door weinig mensen vrijwillig gemaakt, dus ook door mezelf.
Op 58 jarige leeftijd verloor ik in 2011 op een vervelende manier mijn inkomstenbron, vele dierbaren en belandde ik aan het einde van dat jaar op de operatietafel voor een afgescheurde achillespees, die later zwaar begon te ontsteken.
Het zoeken naar een inkomstenbron blijkt op mijn leeftijd in deze tijd een frustrerende vermoeiende bezigheid te zijn en ondergraaft je eigenwaarde. Hierdoor wordt het vragen om hulp nog moeilijker.
Maar net voor de operatie ontmoette ik (gelukkig en bij toeval) een groep bevlogen mensen. Door hen werd ik mij er van bewust dat ik mijn eigenwaarde (en mijn passie voor leven) ergens onderweg was verloren.
DriveToConnect wil iedereen helpen zich nuttig te voelen, waardoor het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen zal groeien. De crisissen van de laatste tijd hebben veel mensen bewust gemaakt van het feit dat niet alles vanzelfsprekend is. Schaarste zorgt er voor dat we keuzes moeten maken en maakt ons bewust dat we met zaken anders om moeten gaan.
Na de bouwcrisis is de kredietcrisis gekomen, crisissen die veroorzaakt zijn door hebzucht. Deze hebzucht heeft door de eeuwen heen tot problemen geleid. Geld is een productiemiddel geworden in plaats van een ruilmiddel. De Nederlanders zijn als eerste in staat geweest om ook immateriële zaken te gelde te maken. De Tulpenmanie is daar een bekend voorbeeld van. Een mens houdt in principe niet van verandering, terwijl dat een van de weinige zekerheden is in het leven. Mensen zoeken op elk gebied naar zekerheid en naast dit verlangen willen ze ook erkend worden in hun bestaan, waar ze dan op verschillende manieren vorm aangeven. Angst is dan ook de grote gemene deler waardoor verandering niet of heel langzaam op gang komt.
Mensen zijn pas bereid om te veranderen als ze geconfronteerd worden met een traumatische gebeurtenis. De kredietcrisis wordt dan ook door velen ervaren als een traumatische gebeurtenis. Mensen verloren hun baan en zelfs huis en haard omdat de geldkraan dicht gedraaid werd. Niet alleen de kredietcrisis zorgt voor grote veranderingen ook het internet draagt daar aan bij. Verhoudingen veranderen, werk en opleidingen krijgen een ander karakter.
Werkgevers krijgen een andere status en ook van werknemers zal meer verwacht gaan worden. Banen gaan verdwijnen en nieuwe ontstaan. Een wet blijft echter overeind: de wet van vraag en aanbod. De basis waarop alle economische wetten/regels zijn gebaseerd. Door de digitalisering van onze samenleving zijn er groepen ontstaan die buitengesloten dreigen te worden, waardoor de kloof tussen arm en rijk alleen maar vergroot wordt en sociale onrust zal aanwakkeren.
DriveToConnect wil hier wat aan doen door op een positieve proactieve manier mensen met elkaar in contact te brengen. Onder het motto treed je angst tegemoet en maak deze bespreekbaar zullen ouderen en jongeren, allochtonen en autochtonen, digibeten en computernerds elkaar kunnen helpen. Met hulp van velen is een stille revolutie mogelijk een revolutie waarbij alles en iedereen telt en een bijdrage kan leveren om onze samenleving leuker, mooier, socialer en eerlijker te maken.

Vestiging