Drijvende Tuinen In De Burgel

Contactgegevens

Buiten Nieuwstraat 51-53
8261AR Kampen
info@binnenstadkampen.nl
www.wijkverenigingbinnenstad.nl/drijvende-tuinen/

Contactpersoon: Wijkvereniging Binnenstad Kampen

Sponsors Initiatief: –
Betrokken organisaties: –
Start Initiatief: 2015
Einde Initiatief: –

Samenvatting
De Wijkvereniging Binnenstad gaat de Burgel het komend voorjaar omvormen tot een ‘drijvende tuin’, om zo de beroemde Kamper watergang weer nieuw leven in te blazen. Het project wordt mede gefinancierd door de provincie Overijssel en de Rabobank, die beiden een bedrag van drieduizend euro beschikbaar stelden voor het project. Ook het waterschap Groot Salland, beheerder van de Burgel, staat positief tegenover de ideeën.

Omschrijving

Met de bijdragen van de provincie en de Rabobank wil de wijkvereniging in het voorjaar één tot twee drijvende tuinen gaan inrichten in de Burgel, en later mogelijk meer. De tuinen vormen al weer het derde project van de Wijkvereniging waarmee wordt gewerkt aan een duurzamere en meer verbindende Kamper binnenstad. Al eerder werden vijfhonderd stokrozen in de binnenstad verspreid in geveltuinen en momenteel wordt gewerkt aan een tweetal met mozaïek beplakte ‘Social Sofa’s’ die binnenkort in de stad worden geplaatst.

Samenwerking
Voor het drijvende tuinen-project gaat de wijkvereniging de samenwerking zoeken met inwoners van de stad en organisaties die kunnen bijdragen aan de groene plannen. “We moeten het wiel uitvinden”, aldus voorzitter Nardus Koster van de Wijkvereniging. “We willen bijvoorbeeld kijken of er scholen zijn die ons kunnen helpen bij het ontwerpen en maken van de tuinen”. In het voorjaar moeten de eerste tuinen te water worden gelaten, maar alles valt of staat met de medewerking van vrijwilligers bij het project. “Die vrijwilligers moeten het project gaan dragen”, aldus voorzitter Nardus Koster. “Er wordt vaak gesproken over burgerparticipatie, wij hebben het al gehad over Burgel-participatie”.

Vestiging