Dommelkracht

Contactgegevens

Vughterstraat 221
Den Bosch
Mail:marcel@parklaan.nl
Website: www.parklaan.nl

Contactpersoon: Marcel Eekhout

Sponsors Initiatief: –
Betrokken organisaties: –
Start Initiatief: 2014
Einde Initiatief: 2014?

Samenvatting
We willen in de Dommel bij Den Bosch een waterkrachtcentrale bouwen en zo gebruik maken van de energie die op de plek aanwezige is.

Omschrijving
Inmiddels is ons initiatief ondergebracht bij de energiecoöperatie 073. Een bewonerscoöperatie. Er is een business-case opgesteld door twee Avans studenten. De conclusie is dat dit initiatief nog niet haalbaar is. Bij de huidige stand van de techniek wordt er te weinig energie opgewekt.

Kijkend naar de historie en ligging van de Bosch is een koppeling van energie aan de Dommel en de Aa een logische stap. Het past bij het unieke karakter van Den Bosch. De lokatie aan het Wilhemsplein is een uitgelezen plek om een eerste waterkrachtcentrale te plaatsen. De Dommel stroomt hier via een stuw naar het Drongelens Kanaal. Bij deze brede stuw wordt het water permanent opgestuwd. Een plek waar altijd waterkracht voorhanden is. Een ideale plek voor een waterkrachtcentrale. Historie versus vernieuwing.

Verschillende partijen in Den Bosch steunen het idee om op de Molenberg een oude windmolen (zoals Ketel 1 in Schiedam) te herbouwen en zo duurzame energie op te wekken. Natuurlijk kunnen we historische iconen nabouwen; een windmolen en een watermolen compleet met waterrad. Maar zouden we niet verder moeten gaan en een innovatiever plan moeten maken en in Den Bosch eigentijdse en meer efficiente water-, wind- of zonnekrachtcentrales bouwen? En waar kan dat beter dan aan de voet van het hoofdkantoor van Essent, bij het nieuwe park op het Wilhelminaplein.

Bereik
Hoeveel mensen zijn er bij de organisatie van het project betrokken? 5-10
Hoeveel Mensen bereikt u er mee? 500 en meer

Dommelkracht wil wel/niet meer benaderd worden voor onderzoek “Database Nieuwe Business Modellen”.

Vestiging