De Windvogel

Contactgegevens

Herculesplein 5
3584 AA Utrecht
info@windvogel.nl
http://www.windvogel.nl/

Contactpersoon: Siward Zomer

Sponsors Initiatief: –
Betrokken organisaties: –
Start Initiatief: 1991
Einde Initiatief: –

Samenvatting
De Windvogel is een coöperatieve vereniging van mensen die gezamenlijk duurzame (wind)energie produceren.

Omschrijving

De Windvogel is een coöperatie van burgers met als doel samen de productie van duurzame energie in Nederland te bevorderen. Wij plaatsen en exploiteren zelf onze windturbines.

Onze prioriteit ligt bij windenergie op land, omdat dit de meest rendabele vorm van duurzame energie is en veel elektriciteit oplevert. Een windmolen is binnen een jaar terugverdiend. Naast zeven windturbines heeft De Windvogel geïnvesteerd in enkele grote zonnepanelenprojecten in Duitsland.

De Windvogel ondersteunt ook lokale initiatieven op het gebied van duurzame energie. Heeft u ook een plan, waarbij u begeleiding of advies wenst, laat het ons weten. Zo begeleidt de coöperatie ook projecten van andere windmolenverenigingen en energiecooperaties, bijvoorbeeld de plaatsing van twee molens van 2,3 MW op de dijk van Monnickendam naar Marken, voor vereniging CW Waterland en de bouw van burgerwindturbine Neer van Zuidenwind.

Onze ambities:
– Zoveel mogelijk Nederlandse huishoudens voorzien van duurzame elektriciteit afkomstig van wind- en zonne-energie
– Zoveel mogelijk burgerparticipatie door groei van het aantal leden bij energie-coöperaties en bij De Windvogel
– Te werk gaan zonder subsidies en zonder energiebelasting
– Een doorbraak voor duurzame energie in Nederland stimuleren, door zoveel mogelijk samen te werken met energiecoöperaties, gemeenten en initiatiefnemers en met hen te regelen dat burgers kunnen participeren in duurzame energie projecten

Vestiging