De afvalmarkt

Contactgegevens

info@deafvalmarkt.nl
deafvalmarkt.nl

Contactpersoon: ?

Sponsor Initiatief: –
Betrokken Organisaties: –
Start Initiatief: ?
Einde Initiatief: –

Samenvatting

U heeft één of meerdere bedrijfsafvalstromen. U zoekt de beste prijs voor uw afval en u wilt dat uw afval zo duurzaam mogelijk wordt ingezet! deAfvalMarkt.nl helpt u GRATIS om uw afval zo kostenefficient en milieuvriendelijk in te zetten!

Omschrijving

Afval is niet normaal, toch bestaat het. Veel bedrijven produceren nog steeds veel afval, wat een (financiële) last is voor hen én een welzijnsprobleem voor ons allen.
DeAfvalMarkt.nl helpt bedrijven bij het vinden van de economisch meest gunstige afvaloplossingen met de minste milieudruk. Dat houdt in dat wij naar oplossingen zoeken die verder reiken dan alleen de inzet van afvalverwerkende bedrijven. Winst voor bedrijven en maatschappelijk winst voor ons allemaal!