ClubOldambtsterGroen

Contactgegevens


http://www.clubog.eu/contact
http://www.clubog.eu/taxonomy/term/1

Contactpersoon: Aart Jan Langbroek

Sponsors Initiatief: –
Betrokken organisaties: –
Start Initiatief: 2007
Einde Initiatief: –

Samenvatting
De ClubOldambtsterGroen bestaat uit onafhankelijke burgers die zich ten doel stellen het bevorderen van de ontwikkeling en het behoud van wilde plantengezelschappen (vegetaties) en wilde dierenpopulaties –in hun ecologische samenhang- op het grondgebied van de gemeente Oldambt, in optimale aantallen en in optimale diversiteit.

Omschrijving

Ter wille van de wilde natuur als zodanig en daarbij ter wille van alle Oldambtster burgers, opdat dezen kunnen leven omringd door een rijk gevulde en diverse natuur die zij alle seizoenen van het jaar kunnen horen en zien en waarvan zij de levensverrichtingen kunnen volgen en mee-beleven, tot persoonlijk genoegen en persoonlijk welzijn.

De doelstelling uitgewerkt in drie pijlers:

1. Aanvullend natuurlijk groenbeleid. Deze pijler richt zich vooral op verbetering van gemeentelijk groenbeheer.

2. Natuureducatie door gericht voorlichting te geven aan individuen, groepen en organisaties zoals wijkplatforms en dorpsverenigingen.

3. Natuurbewust tuinieren. Door natuurlijke processen ook in de tuin hun gang te laten gaan kan een aantrekkelijker, gevarieerder en gezonder leefomgeving worden bereikt.

Vestiging