Circle of trust

Contactgegevens

www.duurzom.nl/

Contactpersoon: Marten Imelman en Herman Gesink

Sponsor Initiatief: –
Betrokken Organisaties: Stichting Urgenda en Global Energy Now
Start Initiatief: 2011
Einde Initiatief: –

Samenvatting

Als duurzame ondernemer kan men onderdeel worden van een circle of trust. In deze circle of trust is er onderling vertrouwen, omdat alle leden dezelfde intenties hebben en men zijn duurzame agenda met de anderen deelt.

Omschrijving

Een circle of trust heeft elke kwartaal een bijeenkomst, waarin zij elkaar helpen, heel concreet, bij de realisatie van elkanders duurzame agenda. Onder begeleiding van Duurzom. Zo ontstaat er synergie. En een versnelling van de realisatie van de eigen ambities. Wellicht dat er een coöperatie uit ontstaat om gezamenlijk inkoopvoordeel te behalen of om gezamenlijk financiële risico’s af te dekken.

Binnen een circle of trust wordt gekeken hoe de winstgevendheid is te vergroten, hoe het personeel mee te krijgen is en hoe het grondstoffen- en energieverbruik verlaagd kan worden. Naast het realiseren van duurzame ambities van leden in het bijzonder kan ook gewerkt worden aan duurzame ambities in breder verband. Door een gezamenlijke duurzame agenda op te zetten. Een punt dat hierop kan voorkomen is bijvoorbeeld verduurzaming van de grondstoffenketen. Of een punt uit het actieplan van Urgenda. Hiervoor kunnen bovenop de kwartaalbijeenkomsten thematische bijeenkomsten georganiseerd worden. Of een coöperatie opgezet worden.

Kortom, een circle of trust levert het volgende op: versnelling van eigen duurzame ambities, realisatie van duurzame ambities in breder verband met meerdere partijen bijv. een (toeleverings)keten, thematische bijeenkomsten met thema’s die door de groep zèlf zijn ingebracht en inkoop- of financieel voordeel.