Burgerinitiatief Zorgcoöperatie Bronckhorst

Contactgegevens

Beatrixlaan 3
72 DB Hengelo
info@zorgcooperatiebronckhorst.nl
http://www.zorgcooperatiebronckhorst.nl

Contactpersoon: Henk Roes

Sponsors Initiatief: provincie Gelderland. Kruiswerk Achterhoek
Betrokken organisaties: –
Start Initiatief: 2013
Einde Initiatief: –

Samenvatting
Doel Zorgcoöperatie: – Lokaal vraagpatronen in beeld brengen: de basis voor verdere initiatieven van en door burgers – Initieert samenredzaamheid met de lokale burgers en schept voorwaarden voor Zorg dichtbij zowel door professionals als vrijwilligers – Voorziet samen met dorpsraden bereik- en beschikbaarheid van voorzieningen – Brengt vraag en aanbod bij elkaar – Realiseert onder één regie lokaal wonen, zorg en welzijn, onderwijs, jeugd en werk

Omschrijving

Wat zou het geweldig zijn als de kernen in de gemeenten Bronckhorst leefbaar en vitaal blijven. Als mensen er alles kunnen vinden wat belangrijk is in het leven: wonen, zorg, welzijn, werk, jeugd, onderwijs… en elkaar. Niet van bovenaf geregeld, maar samen. Met de eigen kracht van die kernen.
Leefbaarheid en vitaliteit

Dat is het idee achter Zorgcoöperatie Bronckhorst. De coöperatie is opgericht door burgers uit de gemeente Bronckhorst. Ze maakten zich zorgen over de leefbaarheid in de kleine kernen in de gemeente. Het burgerinitiatief Zorgcoöperatie Bronckhorst wil, samen met dorpsraden en lokale belangenorganisaties, de kleine kernen hun leefbaarheid en vitaliteit teruggeven. Door als burgers zelf het heft in handen te nemen.

Vestiging