Blijstroom

Contactgegevens

Schiekade 189
3013 BR Rotterdam
info@blijstroom.nl
www.blijstroom.nl

Contactpersoon: Mirjam Pronk

Sponsors Initiatief: –
Betrokken organisaties: –
Start Initiatief: 2015
Einde Initiatief: –

Samenvatting
Blijstroom is een energiecooperatie i.o. van Rotterdammers die werken aan een energieneutrale stad, te beginnen in de eigen wijk: Rotterdam-Noord. Dit doen we door gezamenlijk energie te besparen en gezamenlijke energie op te wekken. Wij willen zelf in onze eigen energie voorzien. Dat is schoon, op den duur goedkoper en daarmee nemen we de zorg voor onze wijk in eigen hand.

Omschrijving

Blijstroom is een lokaal energiecollectief dat ontstaan is op initiatief van een tiental bewoners uit Rotterdam Noord die besloten hebben zich actief in te gaan zetten voor lokaal en schoon opwekken van energie. “Wij gaan het zelf doen” zegt het meest duidelijk wat we met Blijstroom willen. Zelf zorgen voor schone energie, in onze wijk Rotterdam Noord.
Daarmee scharen wij ons inmiddels in een groep van ongeveer 70 vergelijkbare initiatieven in Nederland. Deze energiecollectieven zijn gelijksoortig in de zin dat ze ontstaan zijn met hetzelfde doel: Zelf een steentje bijdragen aan de verduurzaming van onze energievoorziening.
Wij willen zelf in onze eigen energie voorzien. Dat is schoon, op den duur goedkoper en daarmee nemen we de zorg voor onze wijk in eigen hand. Ons doel is om in 2030 energieneutraal te kunnen wonen. Om dit te realiseren in de dichtbebouwde stad is een enorme uitdaging. De gebouwen waarin wij wonen en werken zijn gebouwd in een tijd dat er nog nauwelijks werd nagedacht over energie. Ze vallen vaak onder beschermd stadsgezicht, het eigendom is gemengd en ze worden bewoond door mensen met zeer uiteenlopende woonwensen en -budgetten.

Door projecten op te zetten, kunnen we ervaring opdoen met energiebesparing- en uitwisseling, het vinden van energiebronnen die nu nog niet worden benut en alle energie en winst die daaruit voortkomt weer in onze eigen wijk steken. Dus draai die televisie of game-console de rug toe en doe mee om van Rotterdam Noord nog sneller en beter een groene en duurzame omgeving te maken.

Vestiging