binnenstadservice

Contactgegevens

Prins bernhardstraat 7
6521 AA Nijmegen
info@binnenstadservice.nl
www.binnenstadservice.nl//

Contactpersoon: Linus Wiggers

Sponsor Initiatief: –
Betrokken Organisaties:
Start Initiatief: 2008
Einde Initiatief: –

Samenvatting
Binnenstadservice is een maatschappelijke onderneming met de ambitie om schonere lucht, betere bereikbaarheid en betere leefbaarheid in de steden te realiseren. Dit doel wordt bereikt middels het verlenen van goederenservices.

Omschrijving

Binnenstadservice is het stadslogistiek servicecentrum aan de rand van diverse steden in Nederland. Dit servicecentrum levert goederenservices aan bewoners en ondernemers in en buiten de stad. Binnenstadservice is het fysieke en virtuele punt in de logistieke keten dat lange afstandstransport ontkoppelt van de fijnmazige logistiek in stedelijk gebied, en andersom. Naast lokale klanten maken (inter)nationale verladers en webwinkels gebruik van deze services. Binnenstadservice reduceert hiermee het aantal vrachtbewegingen en realiseert tegelijkertijd verbetering van de luchtkwaliteit, verkeersveiligheid en bereikbaarheid in de aangesloten steden.

Vestiging