B.I.E.B.

Contactgegevens

Enschedesestraat 94
7551 EP Hengelo
rudi@eurus.nl
www.baas-in-eigen-buurt.nl

Contactpersoon: Rudi Theunissen

Sponsors Initiatief: –
Betrokken organisaties: –
Start Initiatief: –
Einde Initiatief: –

Samenvatting
Baas in eigen buurt, B.I.E.B., beoogt de regie over de leefomgeving (terug) in handen te geven van de bewoners. De methodiek volgt een 10-stappenplan dat bewoners in staat stelt als volwaardige partners te opereren in het samenspel met de overheid en de maatschappelijke actoren

Omschrijving

Rudi Theunissen van Eurus Advies en Hans Kok Advies hebben samen een concept ontwikkeld voor het verdelen van verantwoordelijkheid en zeggenschap tussen burger en overheid. De oplossing zit in de buurten waar we mensen weer langer en duurzamer kunnen laten samenwonen. Dat heeft een positief effect op de sociale cohesie. Denkend vanuit de buurt kunnen veel huidige en toekomstige vraagstukken worden opgelost.
Minder overheid, meer burger
Daarvoor is ook bij de gemeente een cultuuromslag nodig, maar binnen de huidige maatschappelijke ontwikkelingen vraagt ook iedereen daarom. Maar de cultuuromslag zal ook bij de burger, de mensen moeten plaatsvinden. De gedachte van “ik wil iets, en jij moet dat voor mij doen” zal plaats moeten maken voor: “wij willen iets in onze buurt, hoe kunnen wij dat zelf voor elkaar boksen”. Vraag niet wat de maatschappij voor jou kan doen, maar wat jij kunt doen voor de maatschappij!! Daar werken we naartoe, en als overheid en woningstichting juist daar aan meewerken, net als andere “providers”, zit daar de oplossing die B.I.E.B. biedt voor een duurzame samenleving.

Vestiging