Amsterdam Connecting Trade (ACT)

Contactgegevens

Evert van de Beekstraat 356
gebouw C, The Outlook, 2e etage
1118 CZ Schiphol
info@sadc.nl
http://www.amsterdamconnectingtrade.nl/

Contactpersoon: Vivianne Blommers

Sponsors Initiatief: –
Betrokken organisaties: Provincie Noord-Holland, Gemeente Haarlemmermeer, SADC, Schiphol Group
Start Initiatief: 2008
Einde Initiatief: –

Samenvatting
ACT faciliteert nieuwe vormen van handel en logistiek.

Omschrijving

ACT faciliteert nieuwe vormen van handel en logistiek. Onder andere door het bieden van innovatieve oplossingen voor vracht- en personenvervoer. Maar ook door in te spelen op de trend in de logistieke sector om mensen, informatie en goederen met elkaar te verbinden.
Duurzaamheid staat hierbij aan de basis.
Het programma ACT is in 2008 gestart. De doelstelling was de integrale ontwikkeling van het gebied ten zuiden van Schiphol als toplocatie voor logistieke bedrijvigheid. In de afgelopen jaren is het speelveld verbreed. De focus ligt nu op logistieke innovaties in de Metropoolregio Amsterdam: de Logistieke Westas (van bloemenveiling via Schiphol tot Haven Amsterdam). ACT als samenwerkingsverband is aangepast op deze nieuwe scope. In de nieuwe samenwerking ligt minder focus op specifieke bedrijventerreinen. In afstemming met partners in de Amsterdam Logistics Board werken we aan versterking van de concurrentie- en innovatiekracht van de gehele regio. Dit doen we via uitvoering van concrete ruimtelijke en infrastructurele projecten.