Algue food and fuel

Contactgegevens

Nijverheidsweg 27
3341 LJ Hendrik Ido Ambacht
info@algaefoodfuel.com
www.algaefoodfuel.com

Contactpersoon: Arthur Kroon

Sponsor Initiatief: –
Betrokken Organisaties: BioSoil en Tendris Solutions
Start Initiatief: 2009
Einde Initiatief: –

Samenvatting

Algenteelt biedt een oplossing voor een breed scala aan milieuproblemen: het mestoverschot, het broeikaseffect, overmatig gebruik van landbouwgronden, en het toekomstig tekort aan fossiele brandstoffen. Daarnaast dient het vele doelgroepen: elke industrie die kampt met een CO2 overschot of nutriëntrijke afvalstromen.

Omschrijving

Algae Food & Fuel ontwikkelt, bouwt, verkoopt, installeert en beheert bioreactoren voor algenproductie. Het gebruik van innovatieve technologie op het gebied van verlichting, procesvoering en oogstsystemen resulteert in een hogere en kostenefficiënte opbrengst, productiviteit en stabiliteit van algenkweekprocessen.

Algae Food en Fuel creëert kringlopen door gebruik te maken van reeds aanwezige bronnen van nutriënten, CO2, energie en warmte. Deze bronnen, die normaal gesproken reststromen zouden zijn, vormen zo de input van een proces dat een nieuw product oplevert. Dit maakt algenkweek bij uitstek zeer duurzaam: er wordt een waardevol product gecreëerd zonder waardevolle bronnen te gebruiken. Iedere industrie of organisatie waar dergelijke reststromen aanwezig zijn, vormt een potentiële locatie voor het opzetten van een algenkweeksysteem, en daarmee een verduurzaming van de productieketen.

Vestiging