Agrodome

Contactgegevens

Veerstraat 122
6701 DZ Wageningen
info@agrodome.nl
www.agrodome.nl

Contactpersoon: Fred van der Burgh

Sponsor Initiatief: –
Betrokken Organisaties: INTERREG IVb project CAP’EM, Povincie Gelderland, Participant ICdubo, Sustainable Solutions RDM, Hogeschool Arnhem-Nijmegen
Start Initiatief: 2010
Einde Initiatief: –

Samenvatting
Mensen brengen veel tijd door in woningen en bedrijfsgebouwen. Daarom moeten deze omgevingen comfortabel en gezond zijn.
De negatieve milieueffecten (waaronder de klimaateffecten) van bouwgerelateerde activiteiten nog steeds erg groot. Met soms eenvoudige maatregelen die de milieubelasting terugdringen, kan in de bouwsector een groot positief effect worden behaald.

Omschrijving

Stichting Agrodome stimuleert en faciliteert initiatieven die mede aanzetten tot de transitie naar een bio based bouwindustrie, en ondersteunt product- en systeeminnovatie op dit gebied.
Middelen hierbij zijn het uitwisselen van kennis, het samenbrengen van partijen, het aanzetten tot denken over de grenzen van het bekende. Stichting Agrodome wil ook marktpenetratie en acceptatie op de bouwplaats bevorderen van producten die passen binnen haar visie. Door het effectief inzetten van het eigen netwerk en dat van haar partners en het ontwikkelen en beschikbaar stellen van instrumenten die de doelstelling effectief ondersteunen baant Stichting Agrodome de weg naar een nieuwe, ecologisch verantwoord opererende bouwindustrie.

Vestiging