Weelec

Contactgegevens

Windmolen 4-6
6229 PN Maastricht
info@weelec.nl
weelec.nl/

Contactpersoon: Cyrille Depondt

Sponsors Initiatief: –
Betrokken organisaties: –
Start Initiatief: 2014
Einde Initiatief: –

Samenvatting
Weelec ontzorgt haar partners van al hun elektronisch afval. Ons unieke verwerkingsproces bestaat ten eerste uit handmatige demontage door inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, gevolgd door een hightech machinaal proces. Hierdoor creëert Weelec extreem schone grondstoffen op een sociale en innovatieve manier. Door de samenwerking aan te gaan met Weelec kiest u voor; kosteloze ontzorging, de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en een terugkoppeling van de gereduceerde CO2 uitstoot.
Samen gaan we voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen!

Omschrijving

Weelec is een veelzijdig initiatief met verschillende activiteiten gericht op o.a. een duurzame verwerking van E-waste en kennisopbouw uit E-waste t.b.v. de verduurzaming van de leefomgeving. Weelec ontzorgt haar partners van E-waste waarna mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de manuele pre demontage hiervan voor hun rekening nemen. Hierdoor ontstaan schonere eindfracties en een langzaam proces dat ons, i.s.m onze kennispartners, instaat stelt kennis te destilleren uit deze reststroom.

Vestiging