Stadswormerij

Contactgegevens

Amersfoort
http://www.voordewereldvanmorgen.nl/duurzame-projecten/destadswormerij

Contactpersoon: Gerben

Sponsors Initiatief: –
Betrokken organisaties: –
Start Initiatief: 2015
Einde Initiatief: –

Samenvatting
Afval is één van de grote uitdagingen van deze tijd. We produceren steeds meer, maar slagen er niet goed in de grondstoffen die afval vaak nog bezit terug te winnen en te hergebruiken. De StadsWormerij wil daarin verandering brengen.

Omschrijving

Wij zien dat afval één van de belangrijkste thema´s van deze tijd is. Veel steden (waaronder de pilotgemeente Amersfoort), streven naar een ‘afvalloze stad’: een stad waarin zo veel mogelijk afval gescheiden wordt ingezameld en wordt hergebruikt en de reststromen zijn geminimaliseerd. Tegelijkertijd blijft het scheidingspercentage in steden vaak steken en worden de waardevolle grondstoffen vaak over grote afstanden vervoerd en centraal vergist. Volgens ons kan dit anders!

Met De StadsWormerij wordt GFT-afval niet langer meer anoniem in een kliko gegooid en afgevoerd, maar wordt het in de stad omgezet in een groeizame grondstof – die men bovendien zelf weer kan gebruiken. De StadsWormerij draagt bij aan 1) het ontwikkelen van nieuwe manieren om met afval om te gaan en het vergroten van betrokkenheid en 2) het terugdringen van afvalkilometers (en daarmee voedselkilometers) en het behouden en beschikbaar maken van de waardevolle voedingsstoffen in groente- en fruitafval.