Stadsgas

Contactgegevens

Rotterdam
info@stadsgas.nl
http://www.stadsgas.nl

Contactpersoon: –

Sponsors Initiatief: –
Betrokken organisaties: –
Start Initiatief: 2014
Einde Initiatief: –

Samenvatting
Op dit moment wordt in Rotterdam afval ongesorteerd ingezameld en verbrand. Stadsgas heeft als doel het bouwen van een biomassa vergister in een randgebied van de stad, waarbij elektriciteit en restwarmte worden verkocht als groene energie en de organische mest aan de Stadsboerderij en omliggende groenprojecten wordt gedoneerd.
Het levert een financiële besparing op voor de leveranciers van groen afval, een hogere hoeveelheid energie tegenover verbranden en een besparing op uitstoot van CO2 vanwege de kortere transportlijnen.
10% van de nettowinst uit Stadsgas zal worden ingezet voor duurzame projecten in stedelijke omgeving.

Omschrijving

Door een combinatie van factoren is dit project gestart, maar de voornaamste was de financiële positie van veel gezinnen in Rotterdam. Inwoners betalen € 375 op jaarbasis voor de afvalstoffenheffing. Het vuilnis wordt gezamelijk opgehaald, verbrand en omgezet naar elektriciteit. Dit wordt teruggeleverd door energiemaatschappijen waar er weer voor wordt betaald.
Stadsgas ziet dat organisch restafval geld kan opleveren en wil bewoners in staat stellen dit te doen. Wij gaan deze afvalstroom terugpakken en de opbrengsten terug leveren aan de stad.

Vestiging