M.E.E.R Groen

Contactgegevens

Wieger Bruinlaan 1
2132 AW Hoofddorp
info@stichtingmeergroen.nl
www.stichtingmeergroen.nl

Contactpersoon: Franke Van der Laan

Sponsors Initiatief: –
Betrokken organisaties: –
Start Initiatief: 2015
Einde Initiatief: –

Samenvatting
Stichting M.E.E.R.Groen staat voor het creëren van Maatschappelijke, Ecologische, Educatieve, Economische en recreatieve meerwaarden d.m.v. actieve burgerparticipatie. Wij geloven niet in duurzaamheid die ‘door anderen’ of door technische maatregelen wordt bereikt. Wij nemenzelf verantwoordelijkheid en stekende handen uit de mouwen. Omdat onze verstedelijkte samenleving het contract met zijn leefomgeving verloren is en vooral afgaat op economische en juridische bestaat.
Stichting MEERGroen staat voor het omgaan met onze leefomgeving op een manier, waarbij niet kosten en rendement bepalend zijn maar ecologisch evenwicht, inspiratie en sociale cohesie. We gaan uit van het recht van bestaan van elke soort en niet alleen soorten die de mens van nut zijn. Onze natuurontwikkelings en –beheer projecten voeren wij uit met als doel maatschappelijke, ecologische, educatieve, economische en recreatieve meerwaarden te creëren met elkaar. Op deze manier krijgen we inzicht in de eindeloze en inspirerende complexiteit van de ecologische verbanden waar we ook als menselijke samenleving onderdeel van zijn.
Stichting MEERGroen heeft een Raad van Advies. Alle instellingen, bedrijven en overheden die de doelen van de stichting steunen, worden van harte uitgenodigd in de raad zitting te nemen en de stichting in materiële en immateriële zin te steunen.
Stichting MEERGroen werkt in de vorm van een netwerkorganisatie, waarin groepen en instellingen zich nauwer of in losser verband en met behoud van eigen identiteit kunnen verbinden met een of meer van de doelstellingen waarvoor wij staan. Vaak gaat dat in de vorm van een MEERGroen werkgroep.

Vestiging