Le Compostier

Contactgegevens

Polderland 69
1112 RH Diemen
lecompostier@gmail.com
compostier.blogspot.nl/

Contactpersoon: Rowin Snijder

Sponsor Initiatief: –
Betrokken Organisaties:
Start Initiatief: 2014
Einde Initiatief: –

Samenvatting
Biologische compost en (tuin)aarde zijn schaars en kostbaar. Waarom het waardevolle biologische-gft weggooien en vervolgens dure compost kopen voor de (moes)tuin?
Nog lang niet al het groente-, fruit- en tuinafval (gft) wordt gescheiden opgehaald. Maar ook wanneer dat wel gebeurt, eindigt het afval van onze biologische producten op de grote hoop, samen met het normale gft. Gft van met zorg gekweekte biologische teelt wordt zo gemend met gft dat wel chemische bestrijdingsmiddelen bevat. De meerwaarde van het biologisch gft wordt teniet gedaan.

Omschrijving

Le Compostier zamelt bio-gft in, gft van de biologische horeca. Om zo te voorkomen dat dit verloren gaat. Dit wordt naar buurtmoestuinen gebracht in de directe omgeving en gecomposteerd. Er onstaat een mooie biologische compost, Stadscompost. Met de compost kan de productie van buurtmoestuinen vergroot worden. Waardoor er meer eten in de stad verbouwd kan worden. Het cirkeltje is rond. Nog een voordeel is dat het afval de stad niet uitgereden hoeft te worden. Dat levert een besparing aan energie en schadelijke uitstoot op.
Maar ook individuele huishoudens kunnen hun bio-gft apart composteren. Door aantrekkelijk ontworpen en gebruiksvriendelijke composteersystemen aan te bieden, maakt Le Compostier het mogelijk om op het balkon, of dakterras te composteren.
Door de huisgemaakte compost zelf te gebruiken om voedsel te verbouwen, ervaart U het mooie van deze kringloop.
Vestiging