Hooghalen Duurzaam

Contactgegevens

Hof van Halenweg 1
9414 AG Hooghalen
info@equinox-natuurlijk.nl
http://hooghalenduurzaam.nl/

Contactpersoon: Renée Lagerwaard

Sponsors Initiatief: –
Betrokken organisaties: –
Start Initiatief: –
Einde Initiatief: –

Samenvatting
Het initiatief van het dorp Hooghalen om samen met en geïnitieerd door de bewoners te komen tot verduurzaming van het dorp.

Omschrijving

De ambitie is uitgesproken om in 2020 een energie neutraal dorp gerealiseerd te hebben wat aansluit bij de Europese doelstellingen. Het reduceren van het energieverbruik zal bijdragen aan het terugdringen van de woonlasten (energiekosten zullen blijven stijgen) en aan de bewustwording van de bewoners om zo een eigen bijdrage te kunnen leveren in de strijd tegen klimaatverandering. De verwachting is dat door een gezamenlijke aanpak een versnelling van de doelstellingen wordt gehaald doordat kennis en inzet in het dorp wordt gebundeld.

Duurzaamheid is niet alleen energie maar omvat meerdere aspecten zoals het hergebruik van afval, duurzame mobiliteit, lifestyle (consumptiegedrag) en water. Omwille van de afbakening van dit initiatief zal voornamelijk eerst naar het reduceren van het energiegebruik worden gekeken. In een later stadium zullen ook de andere bovengenoemde aspecten verdere invulling verkrijgen.

De Stichting heeft ten doel:
1. Het bevorderen, verbinden en ondersteunen van duurzame initiatieven en ontwikkelingen in casu quo ten behoeve van het dorp Hooghalen en directe omgeving;
2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verbande houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
1. Het verbinden, stimuleren, ondersteunen en uitvoeren van de op duurzaamheid gerichte lokale initiatieven;
2. Het bevorderen van kennis over een bewustwording van duurzaamheid en de daarop gerichte maatregelen en ontwikkelingen;
3. Het spelen van een actieve rol in het samenbrengen van actoren op het gebied van duurzaamheid.

Vestiging