GroenBeweegt!

Contactgegevens

Vijzelpad 78
8051 KP Hattem
info@groenbeweegt.nl
www.groenbeweegt.nl

Contactpersoon: Bertil Beumer, Theo van Ommen en André Elzinga

Sponsor Initiatief:
Betrokken Organisaties: Share2start, De groene stad, De groene giraf, Stichting veldwerk Nederland
Start Initiatief: –
Einde Initiatief: –

Samenvatting
Groen Beweegt! wil meer groene projecten realiseren in Nederland door samenwerking en eigen initiatief van inwoners.

Omschrijving

Groen Beweegt is het enige en eerste niet-gesubsidieerde groene initiatief in Nederland, dat burgerinitiatief, marktwerking, maatschappelijke instellingen en lokale overheden daadwerkelijk verbindt. Met groene projecten bedoelen wij (lokale) initiatieven op het gebied van natuur, energie, milieu en recycling. Dat varieert van de realisatie van groene natuurspeelplaatsen, groene schoolpleinen, groene buurten, groene ouderen en zorglocaties en dergelijke tot (lokale) energieprojecten (zonne-energie voor een gehele wijk, straat of buurtgemeente) en waterzuiveringsinstallaties met energiewinning. Ons uitgangspunt is dat burgerinitiatieven, eigen verantwoordelijkheid en Maatschappelijk Betrokken Ondernemen een dominante rol moeten spelen. De overheid treedt meer en meer terug en beperkt zich tot facillitator bij ontwerp, realisatie en beheer. Er zijn in Nederland veel initiatieven op groengebied, maar zij zijn nauwelijks gebundeld en worden niet gekenmerkt door samenwerking. Met ons intiatief creeren wij een centrale community, waar de lokale realisatie wordt bevorderd en mogelijk wordt gemaakt door samenwerking op maat. Wij verbinden stake-holders en belanghebbenden, faciliteren groene initiatieven en ondersteunen bij het bijeenkrijgen van de middelen. We bevorderen samenwerking, ongeacht of dat de inbreng van particulieren, bedrijven, instellingen of lokale overheden betreft.

Vestiging