Greenhuus

Contactgegevens

Langstraat 32
3256 AM Achthuizen
info@greenhuus.nl
www.greenhuus.nl/greenhuus.nl/Home.html

Contactpersoon: Dhr. Kees van Wuyckhuyse

Sponsor Initiatief: –
Betrokken Organisaties: Dreisch Properties, Elektro Westhoeve, In2ecobuildings, Timmerbedrijf A3 Hoek
Start Initiatief: 2011
Einde Initiatief: –

Samenvatting

GreenHuus is een verplaatsbaar autarkisch (zelfvoorzienend) cradle to cradle , inspired , hotelconcept. Daarnaast zal GreenHuus doorgroeien naar een zelfvoorzienend verblijf om in te wonen of te werken.

Omschrijving

GreenHuus is een verplaatsbaar eco-lodge-concept wat volledig cradle-to-cradle gebouwd is en duurzaam/MVO verantwoord gefaciliciteerd wordt. Daarnaast kan GreenHuus op elke plek staan omdat zij 100% autarkisch , zelfvoorzienend, is in zijn energie, afval & watervoorziening.

Degene die tijdelijk gebruik maakt van GreenHuus leeft op dat moment in een autarkische wereld die eigenlijk weinig anders is dan zijn gewone leefplek. Het verschil is enkel dat hij zorgvuldiger en bewuster met allerlei zaken als gas, water, warmte, licht & energie om zal gaan. Dit is volledig helder te volgen op de iPad met speciale app die in elk GreenHuus geplaatst is. Alles is te spelenderwijs te monitoren. Na zijn verblijf krijgt de tijdelijke GreenHuus gebruiker een ‘glossy’ thuis waarin op een eenvoudige manier aangegeven is wat zijn/haar verbruik nu is geweest tijdens het verblijf, wat hij anders had kunnen doen, wellicht anders met afval om had kunnen gaan [er zit immers een mini-biogas installatie in waarop gekookt wordt] etc….Daarnaast wordt een voorzet gegeven hoe hij/zij dit zou kunnen implementeren in de huidige woonsituatie. Deze glossy wordt samen uitgegeven met een regionale of grotere speler op de energiemarkt. Zij helpen de GreenHuus verblijver op weg op het gebied van een duurzamer leven.

GreenHuus is dus en een bijzonder duurzaam eco-lodge concept waar je kan verblijven op de meest bijzondere plekken in de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Delta als wel een laagdrempelige manier om mensen bewuster om te laten gaan met water, energie en afval. GreenHuus laat zien dat deze oplossingen ook eenvoudig en laagdrempelig in hun eigen woonomgeving implementeerbaar zijn.

Vestiging