Afval Loont

Contactgegevens

Wijnhaven 23
3011 WH Rotterdam
Mail: info@afvalloont.nl
Website: http://www.afvalloont.nl/

Contactpersoon: Jørgen van Rijn

Sponsor Initiatief:-
Betrokken organisaties: Wecycle, Van Gansewinkel, RebelGroup
Start Initiatief: 2011
Einde Initiatief: –

Samenvatting
De missie van Afval loont, de Nederlandse Recycle Bank, is samengevat in “samen sparen we de natuur!”

Omschrijving
De mens is onderdeel van de natuur. We kunnen niet zonder de natuur. Toch hollen we die helaas stelselmatig uit. Daarom heeft Afval loont zich ten doel gesteld om vanuit de people, planet, profit gedachte de natuur te sparen. Door het bedenken van innovatieve concepten die ook leuk zijn, probeert Afval loont grote groepen mensen te mobiliseren om mee te helpen de natuur te sparen.
Initiatiefnemer van Afval loont is Jørgen van Rijn. Hij wil met zijn team op een leuke manier een bijdrage leveren aan een betere wereld. Klinkt dat hoogdravend en vergezocht? Misschien wel, maar we moeten ergens beginnen. Voor Afval loont is dit met inzamelingsmethode Afval Loont, ofwel de “gevolutie in afvalland”.

De gevolutie is op 17 september 2011 gestart met een project in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Afval Loont is open geweest in Pijnacker-Nootdorp tot en met 15 december 2012. Er waren meer dan 7.000 spaarders die in totaal 2,8 miljoen kilo grondstoffen ingezameld hebben en er is € 266.000 gespaard.
Afval loont is daarna een samenwerking aangegaan met RebelGroup en Van Gansewinkel. De partnersgeloven dat Afval loont een substantiële bijdrage kan leveren om de landelijke doelstelling van 65% hergebruik van huishoudelijk afval te realiseren en willen het inzamelingsconcept daarom gezamenlijk doorontwikkelen. De verwachting is dat de synergie tussen de partijen leidt tot een succesvol vervolg van Afval loont in Nederland en mogelijk daarbuiten.
Op 9 september 2013 is gestart met een nieuwe gevolutie, namelijk in Rotterdam-Hoogvliet! Inmiddels is er bijna een miljoen kilo grondstoffen ingezameld!
En vanaf 7 maart 2015 zullen er in Barendrecht twee Afval loont filialen geopend zijn. Het derde filiaal in Barendrecht opent eind maart/begin april.

Doelen van Afval loont
Afval veranderen van iets waardeloos in iets waardevols
Burgers meer betrekken bij en bewust maken van de waarde van afval
Belonen burgers door geld te geven per kg. gescheiden gebracht afval
Het herbruikbare afval niet verbranden, maar daadwerkelijk hergebruiken!
Afval loont heeft de ambitie om haar afval inzamelingsconcept in gemeenten door heel Nederland in te voeren.

Bereik
Hoeveel mensen zijn er bij de organisatie van het project betrokken?
Hoeveel Mensen bereikt u er mee? 1000 en meer

Onderzoek
Wil wel/niet meewerken aan onderzoek door studenten.