De Fruitmotor

Contactgegevens:
secretariaat: Tielerweg 50 B
4191NG Geldermalsen

Mail: info@defruitmotor.nl
Website: defruitmotor.nl  of betuwsekrenkelaar.nl

Contactpersoon: Hilde Engels

Sponsor Initiatief: RVO Duurzaam Door,Rabobank West Betuwe,Spijker & Co
Betrokken Organisaties: HAS Hogeschool, De Groene Zaak, Gebiedscoöperatie Rivierenland
Gemeente Culemborg Greenport Gelderland, Imkervereniging West Betuwe
Regio Rivierenland Restaurant Os en Paard, Spar de Haas
Betuws Wijndomein, Fruitbedrijf J.A. den Haan
Start Initiatief: 2016
Einde Initiatief: –

Samenvatting
De Fruitmotor zet zich in voor een circulaire, duurzame, regionale economie in de Betuwe. Van lelijk fruit maken we de mooiste producten, die in onze streekcoöperatie verkocht worden. Door jouw aankoop maak je het mogelijk dat de Betuwe duurzamer wordt, te beginnen bij onze fruitteelt. En met een aankoop versterk je je eigen club mensen. Mooi toch?

Omschrijving: 

Fruitteelt zonder afval

Samen met fruittelers in Rivierenland werken we aan een economie zonder afval. We gaan het zgn. industriefruit “verwaarden” door dit in de regio te verwerken en de producten in coöperatief verband te verkopen. Dat levert innovatieve, eerlijke en lekkere streekproducten op, waarmee we onze regio op economisch, sociaal en ecologisch vlak versterken.

Een aantal innovatieve telers doet met ons mee. Zij leveren het fruit aan dat de winkelier niet geschikt vindt om in de winkel te leggen. De extra inkomsten die de streekprodukten opleveren, gaan ze herinvesteren in hun bedrijf. Zij verbeteren de biodiversiteit door bijenbosjes en akkerranden aan te leggen, zorgen voor een gezonde bodem en schoner slootwater. Zo zoeken we gezamenlijk een weg naar een circulaire fruitteelt. Daar wordt onze regio duurzamer, schoner, mooier en veelzijdiger van. En daar hebben we allemaal baat bij!

De Betuwse Krenkelaar

Betuwse Krenkelaar is de naam die we gaan gebruiken voor alle producten gemaakt van restfruit. Krenkelaar is een oud-hollands begrip voor fruit met een plekje of een vlekje dat niet in de schappen van de supermarkt ligt maar wel perfect van smaak is!
Met een aantal inwoners van Rivierenland hebben we de lekkerste Betuwse cider uitgekozen. Die is gemaakt door Betuws Wijndomein, met het restfruit van fruitteler Bert den Haan. We hebben een cider mèt en zonder alcohol gemaakt.

Bereik:
Hoeveel mensen zijn er bij de organisatie van het project betrokken? 18 meewerkende partners
Hoeveel Mensen bereikt u er mee? Bij de start 2000 in ons directe Betuwse netwerk.

Onderzoek
De Fruitmotor wil meewerken aan onderzoek door studenten.

Vestiging