Welkom

Dank dat u uw initiatief wilt aanmelden voor de landelijke database ‘Nieuwe Business Modellen’ (NBM). Hiermee draagt u bij aan het inzichtelijk maken van zo veel mogelijk initiatieven die er al zijn. Mensen die zelf met plannen rondlopen of behoefte hebben aan kennis die al elders is ontwikkeld kunnen zo van elkaar leren. Hiermee helpen we de maatschappelijke verbouwing die transitie heet weer een stapje verder.

Aanmelden

U aanmelding bestaat uit 12 stappen. De eerste van deze stappen treft u hiernaast aan. Na het invullen van de gevraagde gegevens klikt u op ‘Volgende’. Er wordt twee keer gevraagd om uw initiatief te beschrijven. De eerste keer in de vorm van een one-liner. Deze verschijnt op de website als mensen gaan zoeken in de database. De tweede keer gaat het om een uitvoerige beschrijving. Deze wordt gevraagd nadat u bijna alle gegevens heeft ingevuld.

Bij THEMA wordt u gevraagd of uw NBM circulair is.
Voor wie op zoek gaat naar business modellen voor de circulaire economie (BMCE) kan het nuttig zijn om te beschikken over een aantal kenmerken, ten opzichte van Nieuwe Business Modellen (zie o.a. https://www.youtube.com/watch?v=5-7izx08xbM). Dit is een eerste aanzet van deze kenmerken:
1. Partijen werken door de tijd heen samen in een gesloten systeem te benoemen als ‚loops’ of waarde-cycli.
2. Intentie is om zo volledig mogelijk een cyclus rondom de productie, distributie en het gebruik van producten en/of grondstoffen te realiseren.
3. Veel BMCEs zijn gebaseerd op een ‚slimme’ combinatie met diensten en met digitale technologie (IOT).
4. De focus is veelal op het behoud van gebruikte materialen/grondstoffen (delfstoffen en biologisch) en de daarmee verbonden waarde.
5. Streven is zo min mogelijk waarde te verliezen door terughalen en hergebruik gebaseerd op herwaardering. Dit biedt de basis voor een arbeidsintensieve arbeidsmarkt.
6. Partijen (w.o. bedrijven, overheden en consumenten) participeren actief in de realisatie van een waarde-cyclus, wat onderling duurzaam handelen stimuleert.
7. Het ontwikkelen en implementeren van een BMCE heeft als effect transformatie van bestaande BMs en transitie van het systeem waar zij deel van uitmaken.

Mocht U ideeën hebben over aanvullende kenmerken dan stellen wij het zeer op prijs als u deze wilt toesturen. Bijvoorbaat dank!

Na het invullen van alle vragen drukt u op verzenden. Na ontvangst van uw aanmelding (deze krijgt u per omgaande) proberen wij binnen 5 werkdagen u bericht te geven over plaatsing, danwel met een verzoek voor het aanvullen van ontbrekende gegevens.

LET OP: de gegevens die u verstrekt worden door plaatsing openbaar gemaakt met uitzondering van uw ( privé) telefoonnummer.

Het NBM TEAM is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de data in de NBM database. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en publieke toegankelijkheid van de ingevoerde gegevens.

Alvast heel veel dank voor uw aanmelding!

Het NBM Database Team